privacy statement

PRIVACYSTATEMENT VAN GSE TECHNOLOGY


GSE Technology gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij leggen uit waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken. Ook ziet u welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 (0)493 – 35 21 21 of mail naar info@gsetechnology.com.


Persoonsgegevens die wij verwerken

GSE Technology verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt, of heeft gemaakt, van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (deze kunnen in meer of mindere mate van toepassing zijn):
  • Naam, adres en woonplaats.
  • Geslacht, geboortedatum en -plaats.
  • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen.

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

GSE Technology behandelt persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. GSE Technology verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Ter uitvoering van de overeenkomst: om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden, om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.
  • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
  • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
  • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GSE Technology bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

GSE Technology verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Om het zakelijk bezoek van onze website te meten, gebruiken wij Leadinfo. Dit toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres nemen we hierbij niet op.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GSE Technology en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gsetechnology.com.
 
De huidige privacyverklaring is laatstelijk bijgewerkt op 16 oktober 2019.